Welkom bij SCM diensten, u bent op het juiste adres!

SCM staat voor Support Consultancy Management, waarmee bedoeld wordt dat de organisatie niet alleen adviserend optreedt, maar ook de begeleiding op zich kan nemen bij de implementatie van de adviezen.

De dienstverlening door SCM Diensten is als volgt samen te vatten: advisering, training en opleiding, projectmanagement en -uitvoering, en beschikbaarstelling van deskundig personeel. Het soort projecten: managementsystemen, veiligheidsvraagstukken, managementondersteuning.

De sterke punten van SCM Diensten op een rij:

jarenlange ervaring bij het uitvoeren van zeer diverse projecten ten behoeve van GWW-,
  bouw-, sloop-, afvalinzamel-, en recyclingbedrijven
slagvaardige, flexibel inzetbare organisatie
no-nonsense specialisten met een duidelijke en heldere aanpak
integrale en multidisciplinaire aanpak, met inzet van verschillende specialismen
creatieve en indien nodig  onconventionele werkwijze
enthousiaste medewerkers, met als kenmerken deskundig, flexibel en slagvaardig
snel resultaat, heldere offertes, scherpe prijzen
uitgangspunt van SCM Diensten: de toekomst van de klant.

 
 


Copyright 2013 - SCM Diensten BV

Westhoven 2, 6042 NV Roermond  -  Tel. 0475-420165  -  info@scmdiensten.nl